Tickets

Avís legal

AVÍS LEGAL

Els dominis aspro-ocio.es, aspro-ocio.com, asproclub.com, asproclub.es, asproclub.eu, aspronatura.es, aqualand.es, palmitospark.es, aqualeon.es, aguilasjunglepark.com, junglepark.es, marineland.es, westernpark.com i aquariumbcn.com estan enregistrats per Aspro Ocio, S.A.

 

CONDICIONS D’ÚS

Pel que fa als serveis i la utilització d’aquest lloc web s’autoritza a l’usuari únicament en el cas que accepti íntegrament els termes, condicions, comunicacions, advertències i demés avisos legals continguts en el mateix. Les connexions en altres llocs web i l’ús que en pugueu fer també està subjecte a les Condicions i Termes Generals d’ús o als específics que estan senyalats a l’esmentada web. Qualsevol utilització distinta a l’autoritzada està expressament prohibida.

 

PROPIETAT INTELECTUAL

Tots els drets sobre el contingut d’aquest lloc web pertanyen a ASPRO OCIO, S.A.

El disseny, el software i els seus diferents codis, font i objecte i altres elements integradors d’aquesta web són de titularitat d’ASPRO OCIO, que posseeix legítimament en exclusiva els drets d’explotació sobre els mateixos. En conseqüència, l’usuari que accedeixi en aquesta web no pot, sota cap concepte, copiar-los, distribuir-los, transmetre’ls, reproduir-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre’ls o transmetre’ls de qualsevol forma o crear nous productes o serveis derivats de la informació i elements que aquí es detallen. Queda només autoritzada la mera visualització i descàrrega per a l’ús personal i no comercial de l’usuari sense que ho pugui fer extensiu a terceres persones o entitats.

En el cas de dissenys, imatges, animacions, vídeos, mapes, gràfics, “frames”, “banners”, el software i els seus diferents codis, font i objecte que apareixen en aquest web i que siguin de titularitat d’empreses o entitats col•laboradores d’ASPRO OCIO seran també d’aplicació les presents condicions i protecció, tret de consentiment exprés i per escrit d’aquestes empreses o entitats. ASPRO OCIO vetllarà per què els continguts d’aquesta web no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori o que de qualsevol manera no fomenti la violència, procurarà impedir la introducció d’anomalies i actuacions il•lícites a la comunitat Internet i procurarà evitar altres circumstàncies que puguin ser clarament perjudicials per als usuaris.

Resta prohibit qualsevol recurs tecnològic o tècnic pels quals un tercer o els usuaris puguin beneficiar-se amb o sense lucre dels continguts, formes, índex i demés expressions formals que formen part d’aquesta web. En particular resta prohibida qualsevol alteració de la web que pugui afectar el seu contingut actual així com qualsevol altra intromissió il•legítima.

 

PRODUCTES I SERVEIS DE TERCERES EMPRESES

L’usuari accepta que en prémer en enllaços que el dirigeixen a webs de terceres empreses deixa de navegar a www.aspro-ocio.es i www.aspro-ocio.es o alguna de les pàgines dels dominis prèviament mencionats en aquest avís legal exonerant a ASPRO OCIO de qualsevol responsabilitat, dany o perjudici en la contractació amb les terceres empreses. L’usuari deixa de navegar en les seves pàgines quan en la web enllaçada no apareix la marca ASPRO OCIO i l’adreça o nom del domini no conté la denominació aspro-ocio.es, aspro-ocio.com, aspronatura.es, asproclub.com, asproclub.es, asproclub.eu, , aqualand.es, palmitospark.es, aqualeon.es, aqualand.pt, aguilasjunglepark.com, junglepark.es, marineland.es, westernpark.com, aquariumbcn.com, blueplanetaquarium.com, deepseaworld.com, oakwoodthemepark.co.uk, boudewijnseapark.be, bluereefaquarium.co.uk, smugglersadventure.co.uk, tropiclandia.fi, tropiclandia.fi, puuhamaa.fi, wasalandia.fi, visulahti.fi, aquariumlyon.fr, alpamare.ch, neeltjejans.nl o serena.fi.

ASPRO OCIO garanteix que les empreses col•laboradores han declarat a ASPRO OCIO que les seves activitats són lícites, veraces i que són empreses i entitats degudament constituïdes. ASPRO OCIO, però, no assumeix cap responsabilitat pels productes venuts o pels serveis que ofereixen aquestes empreses ni tampoc per l’exacte i degut compliment d’aquests serveis o contractes. ASPRO OCIO no pot controlar ni responsabilitzar-se que les empreses col•laboradores compleixen amb les seves obligacions legals.

Aquest avís legal es regeix en tots i en cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.